horizontal rule

   

 

 

Home

Poesie
Foto
Membri
Link
news
      

 

I t¨mbari

   
 

Quand'alle feste venýanu i t¨mbari / currýamu lesti nue all'affruntare: / (o cari týempi, tornati cchi¨?)
O cchi allegrizza quandu sentýamu / 'ntra li cav¨ni nue rintronare: / brÓbita br¨biti, brÓbita br¨!

Due vote l'annu venianu i t¨mbari / alle due feste de lu paýse, / (ch'a tantu tiempu nun viju cchi¨!)
a San RafŔle ad allu CÓrminu; / io tiegnu anc˛re le ricchie tise / a cchillu suonu: brÓbita br¨!

I mýegliu  t¨mbari eranu chilli / chi a nue venýanu de Pittarella, / (tumbarinari fini s¨ llÓ)
cÓ mýegliu d'illi, mannaja puru, / chi la sonÓvadi la tarantella? / brÓbita br¨biti, brÓbita brÓ!

Quand'arrivÓvanu dintra l'Addame / l'aggradiscýanu propu li galli, / (chi rispundýanu: chichirichý!)
li piedi a tutti furnicijÓvanu / e lla tenýanu una l'abballi / e 'ncuna mamma dicýa ccussý:

" Gioja de mÓmmata, figliu, 'nun chiÓngere / sienti li t¨mbari: brÓbita brÓ!
avanti 'a gghiesa suni chi s˛nanu: / brÓbita br¨biti, brÓbita brÓ! "

" Si tu nun chiangi, core de mÓmmata, / pue ti cce puortu io 'vanzi llÓ;
o quanti gienti cce su ch'abbÓllanu! / brÓbita br¨biti, brÓbita brÓ! "

" Stasýra, sienti, cce s¨ lli fr¨guli /   e lle carcasse chi fannu: ttrÓ!
biellu, nun chiÓngere, sienti li t¨mbari / e lla grancascia: brÓbita brÓ! "

Ed accitÓvadi, cumu ppe' 'ncantu / lu quatrariellu, nun chiangia cchi¨,
cÓ chillu suonu potýadi tantu: / brÓbita br¨biti, brÓbita br¨!

A tantu tiempu mo' nun ce vŔnenu / cchi¨di li t¨mbari, su dissusati; / (Ŕ llu prugressu chi 'un ci le vo'!...)
moni alle feste vene lla musica e dde li t¨mbari se su scordati / tutti i Gamb¨ni, ma io sulu no!

                                                                                                        Michele Pane